Ako dobre prežiť čas pôstu? Panna Mária vo Fatime a aj sv. Otec Františk nás prosí, aby sa naše ruky stali rukami nádeje. Stane sa tak, ak ich zložíme k modlitbe za obrátenie hriešnikov a za pokoj na celom svete, hlavne na Ukrajine.

Preto sme pre deti pripravili pôstnu aktivitu, kde si každý týždeň obkreslia svoju ruku a na ňu zaznačia všetky svoje modlitby, obety a dobré skutky, ktoré budú konať na dané úmysly. Týmito rukami budeme prekrývať kríž, na ktorom sú obrázky zlých ľudských činov a takto odprosovať za hriechy sveta a robiť ho lepším.

Sr. Consolata