V týchto dňoch sme sa spolu s našimi žiakmi zapojili do aktivity, ktorú iniciovala naša bývalá žiačka Sofia Grittersová, ktorá osobne navštívila štátnu školu v Kendwe na Zanzibare. Rozprávala nám o tom, ako sa na tejto škole deti vzdelávajú, o tom, že výučba prebieha na zemi, bez lavíc a deťom chýbajú základné školské pomôcky a potreby. To nás nenechalo chladnými a rozhodli sme sa vyzvať žiakov, aby sa podelili, pre nás s dostupnými školskými pomôckami, ktoré tieto deti ocenia s veľkou láskou a stalo sa!

Deti priniesli rôzne pomôcky, ktoré sme už odovzdali do rúk Sofie, ktorá sa postará o to, aby deti pomôcky dostali čo najskôr. ❤️Krásny odkaz Sofie smerujúci k nám všetkým, vážiť si to čo máme a tešiť sa z maličkostí a prítomných okamihov❤️ Ďakujeme všetkým zapojeným žiakom a vám rodičia za otvorené srdce, za prejavený skutok lásky.