Z plnosti srdca, hovoria ústa!“  (Lk 6,45)


Slová sú nevyhnutnou súčasťou interakcie medzi žiakom, učiteľom i rodičom. Učiteľ slovami
často dokáže zmeniť vzniknutú situáciu, a preto je veľmi dôležité, čím si plní srdce. 
Preto v dňoch 17. – 19.3.2023 sa naši učitelia zúčastnili duchovných cvičení v penzióne
Augustineum v Bardejovských kúpeľoch. Duchovné cvičenia viedol duchovný správca školy,
ThLic. Štefan Albičuk, PhD. Ústrednou témou bolo „Premenenie Pána – premenenie seba.
Verím, že učitelia bohatými prednáškami, spoločnými modlitbami a sv. omšami načerpali
posilu do ďalších dní, pretože ak máme srdce plné Ježiša, tak o tom budú svedčiť aj naše
slová a zároveň skutky!