Literárna súťaž Hviezdoslavov Kubín má u nás už dlhoročnú tradíciu. Táto celoslovenská
súťaž je pomenovaná podľa významného básnika Pavla Országha Hviezdoslava. Školské kolo
sa uskutočnilo aj na 1. stupni našej školy a zúčastnilo sa ho 22 žiakov. Súťažilo sa v dvoch
kategóriách – poézia a próza. Hodnotil sa najmä výber textu, zvuková stránka reči, ovládanie
textu a jeho prednes. Našich recitátorov prišli povzbudiť aj spolužiaci. Porota mala skutočne
ťažkú úlohu pri vyhodnocovaní súťaže. Na všetkých zúčastnených čakala sladká odmena a
víťazi boli odmenení potleskom, krásnymi cenami i diplomom. Prednesy boli pôsobivé,
presvedčivé a originálne, všetci sme pri nich prežili krásne popoludnie.
Víťazmi sa stali:

POÉZIA:

  1. Nela Viňanská (II.B)
  2. Veronika Smolejová (IV.A) a Terézia Fedorčáková (II.A)
  3. Klára Kriváková (II.A) a Mário Hoľko (III.A)

PRÓZA:

  1. Miriam Urigová (III.A)
  2. Karolína Gašparová (II.B)
  3. Anita Bačíková (III.A)
    Srdečne blahoželáme!