Dnes už neplatí, že pre vstup do života stačí vedieť čítať a písať. Schopnosť rozumieť textu a
pochopiť ho je pre úspech v živote a v štúdiu nevyhnutná. Od učiteľa sa očakáva, aby v tomto
smere čo najviac podporil rozvoj zručnosti čítania s porozumením.


Preto sme sa dnes s druhákmi na hodine čítania rozhodli pre prácu s iným textom – receptom
na náš tradičný perník. Spočiatku vyťahovali z čarovného vrecúška rôzne veci a hádali, čo
držia v ruke. Takto rozširovali svoju slovnú zásobu o pomôcky z kuchyne. Následne po
prečítaní potrebných surovín museli z množstva vybrať len tie, ktoré potrebovali na upečenie
perníka. V skupinách sa pokúšali správne usporiadať pracovný postup a vypracovať otázky k
nemu a nakoniec si to všetko prakticky vyskúšali (odvážiť či odmerať potrebné množstvo).
Odmenou bol chutný perník, ktorý dobre padol ako dezert k obedu a s ktorým sme sa s láskou
podelili s našimi spolužiakmi.


M. Vargová