Ako rozlíšiť pravdu od lži, ako správne a rýchlo googliť, ako rozoznať hooaxy, praktické podnety ako čítať a čo si všímať pri rozlišovaní falošných a pravdivých informácií a mnoho iných, zaujímavých informácií priniesol na pôdu našej školy novinár Pavol Lacko, ktorý medzi naše deti prišiel s témou Kritického myslenia. 3.máj bol v roku 1991 vyhlásený Organizáciou spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru za Svetový deň slobody tlače.

Jedná sa o deň, v ktorý sa pripomínajú základné princípy slobody tlače a slúži ako príležitosť informovať verejnosť o porušovaní práv na slobodu prejavu a ako pripomienka uväznenia alebo smrti mnohých novinárov, ktorí prinášajú ľudom každodenné informácie o dianí vo svete. Ďakujeme za dnešok a veľmi podnetnú prednášku Demagog.SK 👍