Centrum voľného času zorganizovalo pre žiakov základných škôl už 22. ročník výtvarnej súťaže s názvom Čarovný štetec – zázračná farbička.

Súťaže sa zúčastnilo 29 žiakov a súťažilo sa v 3.kategóriách. Našu školu reprezentovali – Veronika Ficková, Dagmar Babenská, Radko Kotlár a Sofia Mária Szekelyová, mladí a talentovaní umelci, ktorí ukázali svoju tvorivosť, nápaditosť a zmerali si sily so žiakmi vranovských škôl a dopadlo to na jednotku s hviezdičkou , ruka v ruke s pekným úspechom.

Radko Kotlár získal vo svojej kategórií 3 .miesto, k čomu mu srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy. Rovnako ďakujeme aj dievčatám, ktoré ukázali lásku k tomuto umeniu a spracovali danú tému najlepšie ako vedeli a získali tak diplom za účasť a novú skúsenosti v súťaži.