Dnešné popoludnie sme venovali našim úžasným a nenahraditeľným mamkám, pretože sme ich chceli potešiť, poďakovať im a obdarovať ich niečím milým k ich sviatku: sviatku DŇA MATIEK.

Je veľmi krásne a vzácne, že oslavujú svoj sviatok práve v mesiaci máj spolu s našou nebeskou matkou Pannou Máriou.

Fotogaléria z triedy VČIELOK.

Vďaka patrí učiteľskému zboru všetkých troch tried našej MŠ, ktorí sa deťom venovali počas prípravy programu.