Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ sv. Mikuláša v Prešove pozýva chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote, na polročný duchovný a formačný pobyt do komunity otcov rogacionistov v Ríme počas roka, aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia života je pre nich tá správna.

Kongregácia sa venuje mladým mužom, ktorí v sebe cítia vnútorný hlas pre kňazské alebo rehoľné povolanie. Náklady na pobyt hradia otcovia rogacionisti. Za pomoci kňazov (aj slovenských) sa účastnici budú môcť rozhodnúť o svojom ďalšom duchovnom smerovaní.

V prípade záujmu je potrebné zaslať životopis na:
Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ sv. Mikuláša, Hlavná 81, 080 01 Prešov alebo konkatedralapo@gmail.com , tel. 0908 301 078.