Dňa 17. mája sa uskutočnilo v CVČ vo Vranove nad Topľou okresné kolo súťaže v speve ľudových piesní SLÁVIK SLOVENSKA 2023.

TOBIÁŠ MAĽARČÍK z 1.A triedy pod vedením p. u. Hrubovskej pre našu škole vyspieval krásne 2. miesto. Speváckej súťaže sa zúčastnili aj žiačky našej školy Karolína Gašparovej z 2.A a Sabínka Tkáčová z 5.A, ktoré potešili svojím spevom prítomných divákov.

Tobiášovi Maľarčíkovi blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej cirkevnej školy.