Od 8. 5. 2023 do 19.5.2023 som sa zúčastnil vzdelávania pre učiteľov v rámci projektu Erasmus+ s názvom Preventing and Intervening in (Cyber)bullying and Stress Management and Recognition: Key Strategies for Teachers. Kurz prebiehal v hlavnom meste Maďarska, v Budapešti.

Počas kurzu sme mali bohatý program. Spoznávali sme mesto Budapešť a pracovali na témach s ktorými učitelia dennodenne pracujú.

Okrem toho sme pracovali na témach z oblasti prevencie šikanovania ako:

  • Implementácia programov prevencie šikanovania;
  • Rozvoj politík a postupov proti šikanovaniu;
  • Poskytovanie tréningu citlivosti pre študentov a učiteľov;
  • Vytváranie akceptujúcej školskej atmosféry;

Rovnako sme pracovali na témach týkajúcich sa práce učiteľov:

  • Účinky stresu na učenie;
  • Emocionálna inteligencia ako školský predmet;
  • Všímavosť ako silný nástroj zvládania stresu pre pedagógov;
  • Nástroje na riadenie času, ktoré pomáhajú vyrovnať sa so stresom;

Celý kurz trval 2 týždne a priniesol veľa inšpirácie a zároveň možnosť spoznať učiteľov z rôznych krajín Európy a takto si vymeniť „know-how“ práce aj z iných škôl.

Kurz bol realizovaný a finančne podporený v rámci projektu Erasmus+, číslo zmluvy 2020-1-SK01-KA101-077774