V zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. Z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, udeľujem dňa 29.5.2023 (pondelok) riaditeľské voľno z dôvodu konania internej časti maturitnej skúšky 2023.

V uvedený deň nebude prebiehať vyučovanie v triedach tercia, kvarta, kvinta sexta a v triedach II. stupňa základnej školy.