V týchto dňoch na škole prebieha realizácia projektu future-proof škola, ktorý finančne podporila nadácia VSE Holding a.s. v programe Podpora malých inovácií 2022: digitalizácia

V prvom kroku projektu sa venujeme učiteľom pre kt. chceme pripraviť aktivity a školenia na používanie prenosnej čítačky kníh. Chceme takto odbremeniť každoročný nákup pracovných zošitov a používať takéto čítačky pri vyučovaní ako náhradu učebnice a pracovného zošita s možnosťou digitalizovať obsah na iné zobrazovacie zariadenie napr. projektor.

V druhom kroku chceme do 8 tried našej školy inštalovať úsporné osvetlenie, pomocou priznaných stropníc s LED žiarovkami a inteligentným vypínaním cez WiFi a inteligentný vypínač. Škola tak môže ušetriť až 80-90% elektrickej energie na obveselenie tried. V každej triede plánujeme na stop namontovať aj jedno svetlo s Bluetooth reproduktorom na bežné ozvučenie tried.

V treťom kroku chceme na hlavné chodby a spoločné priestory info-tabule s prebiehajúcimi aktivitami v škole. Na škole máme zatial 2ks takýchto info-tabúľ, v prílohe projektu nájdete ich obrázok.

Vo štvrtom kroku chceme nahradiť dosluhujúce neekologické a energeticky náročné projektory, úspornými a dlhodobo udržateľnými obrazovkami s multikapacitným dotykom určeným pre použitie v škole.

Nakoniec chceme pripravovať školu na zmenu klímy a začať inštalovať inteligentné vonkajšie tienenie na južné okná tried, ktoré v letných mesiacoch trpia pre vysoké teploty a vytvárať tak priaznivé prostredia na výučbu.