Tento školský rok sme sa zapojili do projektu eTwinning pod názvom:

„Girls just wanna have FUNdamental rights“.

Do tohto projektu boli sa zapojili  tri krajiny: Španielsko, Taliansko a Slovensko a jeho cieľom  bolo obohatenie vedomosti v oblasti ľudských práv ako aj rozvíjanie  zručnosti v anglickom jazyku.

Žiaci v rámci projektu absolvovali mnoho aktivít v on-line priestore, vytvárali prezentácie, loga, pracovné listy, zúčastnili sa dvoch konferenčných hovorov zameraných na práva žien, posielali si pohľadnice, vytvorili E- knihu o významných Slovenkách a naučili sa pracovať s platformou Padlet a Ed Puzzle.

Žiaci mali možnosť spoznať príbehy inšpirujúcich žien z Talianska a Španielska a zároveň predstaviť svojím partnerským krajinám vzácne ženy z našej krajiny. Počas konferenčných hovorov žiaci všetkých zúčastnených krajín sa zhodli na tom, že mnoho žien ktoré spoznali mali podobné príbehy a ťažkosti v službe pre spoločnosť a taktiež v budovaní kariéry. Napriek tomu, že žijeme v 21. storočí mnohé ženy sú stále podceňované a diskriminované. Týmto žiaci dokázali, že získané vedomostí vedia kritický vyhodnotiť.

Týmto ďakujeme  žiakom tried  tercie a kvarty za aktívnu účasť  na projekte, ich bohatý prínos a skvelý prejav.

Made with Padlet