V termíne od 12. 6. 2023 do 16.6.2023 som sa zúčastnila vzdelávania „Job Shadowing“
v rámci projektu Erasmus+ v Čechách, v meste Žamberk na ZŠ.

Mojou úlohou bolo získať nové informácie a inšpirácie z tejto školy, v oblasti finančnej gramotnosti na školách. Základná škola v Žamberku 28. října 581 má prívlastok „Škola pre život“, teda vhodné miesto, kde získať nápady aj v oblasti finančnej gramotnosti.

Absolvovala som hospitácie na vyučovacích hodinách, kde sa realizovala prierezová
téma finančná gramotnosť. Po hospitácií nasledoval rozbor hodiny, diskusia, výmena
skúseností. Hodiny boli inšpiratívne a obohacujúce pre obidve strany. Klíma v škole bola veľmi priateľská, nielen zo strany učiteľov ku mne, ale aj medzi žiakmi a učiteľmi, či už na hodinách alebo cez prestávky. Vedenie školy bolo veľmi ústretové a vytvorilo mi skvelé podmienky, aby som sa cítila ako doma.

Okrem školy som mala možnosť lepšie spoznať malé mestečko Žamberk, neďaleké
malebné mesto Litomyšl, rodisko Bedřicha Smetanu, ktoré nazývajú aj malou Prahou
a tiež aj samotné hlavné mesto ČR, Prahu. Zúčastnila som sa tiež Slávnostného
otváracieho koncertu národného festivalu Smetanova Litomyšl, ktorý je pod záštitou
prezidenta ČR, Petra Pavla, samozrejme prítomného na koncerte.
Celý kurz trval 5 dní a priniesol veľa inšpirácie a zároveň možnosť spoznať nových ľudí, rovnakej profesie, ale v inom štáte Európskej únie, teda učiteľov v ČR a vymeniť si „know-how“ práce aj z inej školy.

Kurz bol realizovaný a finančne podporený v rámci projektu Erasmus+, číslo zmluvy
2020-1-SK01-KA101-077774.