V závere uplynulého školského roka, v dňoch 25.6 – 1.7.2023 som sa zúčastnila mobility Erasmus+ v chorvátskom meste Split. Vzdelávanie s názvom Game Based Learning, na ktorom sa zúčastnili učitelia z 12 krajín EÚ, bolo zamerané na aplikáciu inovatívnych metód – vytváranie QR kódov a edukačných videí vo vyučovacom procese.

Súčasťou tohto projektu bolo aj oboznámenie sa s históriou mesta Split a s tým spojenú prehliadku Diokleciánovho paláca, ktorý je výraznou dominantou tohto mesta.

Kurz bol realizovaný a finančne podporený v rámci projektu Erasmus+, číslo zmluvy
2020-1-SK01-KA101-077774