Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy, Školská 650, Vranov nad Topľou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície: pedagogický asistent, asistent učiteľa na 100 %-ný úväzok na dobu určitú do 31.8.2024 s nástupom od 1.9.2023.

Viac informácii v nasledujúcom dokumente:

Asistent učiteľa