V polovici augusta 2023, kedy na Slovensku vrcholila vlna miestami až neznesiteľných horúčav a kedy sa viaceré stredomorské krajiny trápili s letnými požiarmi som sa vydal na ďalekú cestu za vzdelávaním. Cieľom mojej cesty bol jeden z Kanárskych ostrovov, konkrétne ostrov Tenerife. Tenerife je najväčší zo skupiny Kanárskych ostrovov, s celkovou rozlohou viac ako dvetisíc kilometrov štvorcových a dĺžkou pobrežia 342 kilometrov. Leží pri severozápadnom pobreží Afriky, od ktorého je vzdialený približne 300 kilometrov.

Aj keď je tento ostrov jednou z najpopulárnejších dovolenkových destinácií na svete, účelom mojej cesty nebola dovolenka a oddych, práve naopak. Na Tenerife som išiel za vzdelaním, konkrétne ako účastník vzdelávacieho kurzu zameraného na zvýšenie povedomia o šikane a osvojenie si nástrojov jej predchádzaniu v škole.

Kurz organizovala agentúra Eduplus z hlavného mesta Santa Cruz de Tenerife. Šikanovanie a kyberšikana sú veľmi vážne a zároveň aj bežné situácie, ktoré majú často dlhodobý negatívny dopad na zainteresovaných (poruchy správania, depresia, nízke sebavedomie, predčasné ukončenie školskej dochádzky, nezamestnanosť atď.). Tento kurz mal za cieľ zvýšiť naše povedomie o rôznych typoch verbálneho, psychologického a fyzického šikanovania a kyberšikany. Metodika kurzu vychádzala z výskumného programu KIVA proti šikanovaniu, ktorý zdôrazňuje dôležitosť zmeny postojov a správania pozorovateľov/okolitých k šikanovaniu a nezameriava sa len na obeť a agresora.

Okrem teoretických základov sme sa oboznámili aj tým, ako sa dá využiť terapeutické divadlo na identifikáciu možného šikanovania v triede, či ako pracovať s rôznymi rolami (pozorovateľ, obeť, agresor). Prostredníctvom skutočných životných príbehov (naživo a video), rolových hier, hier na dôveru a iných divadelných techník a cvičení sme sa naučili ako učiť a precvičovať emocionálnu inteligenciu, empatiu, dôveru a aktívne počúvanie. Naši školitelia nám sprostredkovali návody ako používať metodiku aktívneho učenia a zážitkového učenia na vyučovanie o šikanovaní a na vytváranie rešpektujúceho a nenásilného vzdelávacieho prostredia.

Povaha tohto kurzu bola vysoko praktická, vďaka čomu sme si na vlastnej koži vyskúšajú niektoré techniky a následne uvažovali o tom, ako ich aplikovať do kontextu nášho školského prostredia.

Kurz bol realizovaný a finančne podporený v rámci projektu Erasmus + s názvom Vzdelanie – nádej pre budúcnosť , číslo zmluvy 2020-1-SK01-KA101-077774.

R. Majzlík