Milí rodičia, zverejňujeme rozdelenie tried na šk. rok 2023/2024

Skupina 3-4 ročné deti (malá)- 18 (vchod č. 1 zo zadnej strany budovy)

Tr. uč.: Tatiana Ficková

Uč. Tatiana Poláková

 • 1. Adrián B.
 • 2. Lea B.
 • 3. Hana B.
 • 4. Zora Č.
 • 5. Timea Č.
 • 6. Mária Dz.
 • 7. Lukáš H.
 • 8. Matias H.
 • 9. Matej Ch.
 • 10. Michal I.
 • 11. Matúš K.
 • 12. Elizabeth K.
 • 13. Viktória M.
 • 14. Sára M.
 • 15. Ján M.
 • 16. .Margaréta Š.
 • 17. Izabela T.

Skupina 4-5 ročné deti (stredná)- 19 (vchod č.2 zo zadnej strany budovy)

Tr. uč. : Gabriela Mošková

Uč. Gabriela Kačmárová

 • 1. Ela A.
 • 2. Terézia B.
 • 3. Timotej Č.
 • 4. Peter Dz.
 • 5. Margaréta E.
 • 6. Martin F.
 • 7. Klára G.
 • 8. Jakub CH.
 • 9. Rebeka I.
 • 10. Timea J.
 • 11. Damián K.
 • 12. Melánia K.
 • 13. Eliáš L.
 • 14. Jozef R.
 • 15. Maxim R.
 • 16. Simeon Jonáš S.
 • 17. Martina U.
 • 18. Michal Z.
 • 19. Emanuela K.

Skupina 5-6 ročné deti (predškoláci)- 19 (hlavný vchod)

Tr. uč.: Mgr. Lucia Hudáková

Uč. : Mgr. Alena Tuľáková

 • 1. Dorota B.
 • 2. Dominik F.
 • 3. Jonáš F.
 • 4. Mary –Sue F.
 • 5. Jakub H.
 • 6. Matej H.
 • 7. Dominik I.
 • 8. Ella Mária I.
 • 9. Stella K.
 • 10. Gabriel K.
 • 11. Nikola K.
 • 12. Zuzana M.
 • 13. Peter M.
 • 14. Filip M.
 • 15. Osvald O.
 • 16. Ella P.
 • 17. Klaudia P.
 • 18. Oliver Š.
 • 19. Dorota T.