Prosíme rodičov, aby v prvý deň nástupu detí do MŠ predložili vypísané tlačivo o bezinfekčnosti.

Tlačivo si môžete stiahnuť priamo na stránke, alebo ho obdržíte ráno pri vstupe do triedy.