Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční v pondelok (4.9.2023) v Kostole sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou s týmto programom:

📍 8:00 hod. – modlitba sv. ruženca
📍 8:30 hod. – slávnostná sv. omša Veni Sancte

Po slávnostnej sv. omši odchádzajú všetci žiaci domov, okrem žiakov 1. ročníka ZŠ, ktorí sa presunú do budovy základnej školy a tam dostanú základné informácie o organizácii a priebehu školského roka od svojej triednej učiteľky.

Tešíme sa na spoločné stretnutie 🙂