Teoretickú časť účelového cvičenia naši žiaci absolvovali v stredu 13.9.2023 a dnes si osvojené vedomosti aj prakticky vyskúšali💪. Uvedomili si tak, že v živote môžu nastať rôzne krízové situácie, pri ktorých je potrebné vedieť sa správne a čo najskôr rozhodnúť.

Žiaci sa v rámci účelového cvičenia prestriedali na týchto stanovištiach:

📍 zdravotnícka príprava,

📍pobyt a orientácia v prírode,

📍 dopravná výchova,

📍 riešenie mimoriadnych situácií CO.

Aj keď sú tieto aktivity povinnou súčasťou školských akcií každý rok, sme radi, že ste si zopakovali a overili nadobudnuté vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré vás učia sociálnej zodpovednosti a že v prípade krízovej situácie dokážete pomôcť sebe, aj druhým.