Veselou bodkou za uplynulým týždňom bolo piatkové vystúpenie Uja Ľuba, detského zabávača a speváka, v našej škôlke. Deťom vyrozprával známu rozprávku O Šípkovej Ruženke, ktorá bola popretkávaná veselými pesničkami v jeho podaní.

Detičky si vystúpenie parádne užili a my sa už teraz tešíme na ďalšie stretnutie s Ujom Ľubom.