Dnes sme si spomenuli na slová pátra Pia: „Keď sa milión detí bude spolu modliť ruženec, svet sa zmení.“ Veríme, že detská modlitba ruženca má veľkú silu vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v krajine, ako aj vo svete, preto sme sa rozhodli aj tento rok zapojiť sa do tejto iniciatívy.

Do modlitby sa zapojili žiaci základnej školy, ako aj starší žiaci gymnázia, ktorí sa tento rok modlili jednotlivé desiatky sv. ruženca v rôznych jazykoch:

  • prvý desiatok v anglickom jazyku,
  • druhý desiatok v nemeckom jazyku,
  • tretí desiatok v latinskom jazyku,
  • štvrtý desiatok v talianskom jazyku,
  • piaty desiatok v staroslovienskom jazyku.

Ďakujeme, že sme sa mohli pripojiť k celosvetovému spoločenstvu 🙏.