V uplynulých dňoch sme sa spolu s deťmi z našej MŠ zapojili do modlitby misijného ruženca, prostredníctvom ktorého sme zdieľali Božiu lásku s celým svetom. Opakovali sme si, že modlitbou za seba navzájom si pripomíname, že patríme do celosvetovej Božej rodiny. Modlili sme sa za nášho pápeža Františka, za misionárov a deti v chudobných krajinách. Modlili sme sa aj za Slovensko a za všetky krajiny piatich kontinentov, aby boli cez našu modlitbu požehnané mierom a Božím pokojom.

Ďakujeme rodičom za spoluprácu pri obliekaní detí vo farbách kontinentov v určené dni.