Každoročne je 24. október medzinárodným dňom školských knižníc📚. My sme si tento deň pripomenuli workshopmi pre všetky triedy našej školy. Mali sme možnosť sa v nich oboznámiť s tým, ako a prečo vznikol tento deň, taktiež s procesom výroby kníh, hľadaním informácií v knihách.

Žiaci sexty si pre žiakov pripravili aj aktivity v podobe jednoduchých úloh a odmenili ich krásnymi farebnými záložkami, ktoré na túto príležitosť pripravili naši piataci a šiestaci.

Ďakujeme za spoločne strávený čas.