Máme pre Vás básničku, ozaj iba maličkú.

A my sme vám starkí milí, krátky program pripravili.

Pretože vás radi máme, pesničku vám zaspievame. ❤️

Utorkové popoludnie v sme venovali našim starkým.👵🧓

Lienky si pripravili pre starých rodičov vystúpenie i tvorivé dielne, kde si mohli so svojimi vnúčatkami vyrobiť krásny darček❤️.

PS: Dnešným vystúpením nekončíme, pretože zajtra sa na svojich starých rodičov tešia predškoláci.