Možností, ako pomáhať, je veľa. Čo je k tomu potrebné? Odhodlať sa a venovať trocha svojho času. Dnes to bolo na našej škole vidno. Rozhodli sme sa zapojiť do výzvy Pápežských misijných diel – akcie Misijný koláč. Dobrovoľníci z radu rodičov a učiteliek napiekli chutné koláče, ktoré si deti za dobrovoľný príspevok mohli počas prestávok „zakúpiť“. Výber bol veľký. A štedrosť detí rovnaká.

🙏❤️ Do Afrického Konga poputuje krásna suma: 3️⃣4️⃣5️⃣, 5️⃣0️⃣

Ďakujeme a veríme, že aj týmto spôsobom sme uskutočnili Ježišovu výzvu: „Blaženejšie je dávať, ako prijímať“. (Sk 20,35)