Hoci sme malé detičky,

vieme pekné modlitbičky.

Jednu sa dnes modlíme

z úprimného srdiečka,

aby nám v zdraví dlho žili

deduško a babička.♥️

Dnes detičky z triedy motýlikov potešili svojich starých rodičov piesňami, básňami, tancom aj modlitbičkami, v ktorých im vyprosovali veľa zdravíčka i Božieho požehnania do spoločných a vzácnych chvíľ so svojimi vnúčatkami.♥️