Milosrdný Bože, dal si nám svätého Martina, ktorý ti slúžil už ako vojak a ktorý mal súcit s biedou chudobných, keď sa rozdelil o svoj plášť so žobrákom.

V uplynulých dňoch sme si tohto svätca pripomenuli aj v rámci výučby našich najmenších, v materskej škole. Veď každý správny rytier musí mať svojho koňa, dobre podkutého a osedlaného.