Začala som svoje štúdium na škole sv. Dominika Savia, čo znamenalo, že prechod na gymnázium sv. Františka z Assisi bol pre mňa prirodzeným krokom. Teraz, ako magisterská študentka v Kodani (Dánsko), si uvedomujem, že moja voľba gymnázia bola obohacujúca. Bola som mladá a neistá ohľadom svojej budúcnosti, a gymnázium mi nechalo otvorené mnoho možností.

Myslím si, že takmer každá škola na Slovensku dokáže poskytnúť dobrý edukačný základ, ale nie všetky školy vytvárajú pocit, že učiteľom na tebe záleží. Na mojej škole som si veľmi cenila osobný prístup učiteľov, ktorý mi pomohol cítiť sa viac ako len ďalší študent. Hoci som na mnohé veci zo strednej školy zabudla, stále si pamätám mená mojich učiteľov, ich osobný prístup a hlavne ich úprimnú snahu pomôcť nám dosiahnuť náš potenciál.

Moja škola ma pripravila veľmi dobre na štúdiu v zahraničí. Utekala som za progresívnym edukačných systémom v Dánsku, a je pravda, že je v mnohých veciach omnoho ďalej ako ten náš. No čo prekvapilo mojich medzinárodných spolužiakov na Dánsku najviac, bol osobný prístup našich učiteľov. Ale pre mňa to nebolo nič nové, pretože som podobný prístup zažila už vo Vranove nad Topľou.

Marieta Ivankova, Master student at Aalborg University in Copenhagen, currently working as Project Manager at Station – Student Innovation House.