19. januára 2024 sa naši milí recitátori stretli v boji v rámci školského kola recitátorskej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťažili v prednese poézie a prózy. Výsledný verdikt poroty bol takýto:

Kategória I. stupeň ZŠ

Poézia:

 • 1.miesto: Nelka Viňanská, 3.B
 • 2.miesto: Terezka Fedorčáková, 3.A; Patrik Tőrők, 3.B
 • 3.miesto: Barborka Ajbenová, 3.A; Noemi Humeníková, 2.A

Čestné uznanie získala Alžbetka Ďurašková, 3.A.

Próza:

 • 1.miesto: Tobiáš Maľarčík 2.A
 • 2.miesto: Miriam Urigová 4.A; Karolína Gašparová 3.B
 • 3.miesto: Klára Lojanová 3.B

Kategória 5. – 6. ročník

Poézia:

 • 1. miesto: Wanda Vaňová
 • 2. miesto: Daniel Pasulka, Daniela Vargová
 • 3. miesto: Sophia Székelyová, Dagmar Babenská

Próza:

 • 1. miesto: Damián Gromina
 • 2. miesto: Sabína Tkáčová
 • 3. miesto: Ján Babenský

Kategória 7. – 9. ročník

Poézia:

 1. miesto: Daniel Kľučár

Próza:

 • 1. miesto: Sára Babjačková
 • 2. miesto: Daniela Janočková, Tatiana Chmeľová
 • 3. miesto: Anna Mária Hoľková

Kategória SŠ

Próza:

 1. miesto: Michaela Novotná

Poézia

 1. miesto: Tamara Tuľáková

Srdečne blahoželáme víťazom! Ale hlavne sa tešíme, že v dnešnej uponáhľanej dobe sa nájdu mladí ľudia, ktorí svoj čas venujú čítaniu a prednesu umeleckej literatúry.