Vedieť kriticky myslieť, vyhýbať sa dezinformáciám a hoaxom, nepodľahnúť konšpiráciám, výmyslom a manipulácií prišiel v rámci projektu v rámci Podpory etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách porozprávať žiakom kvinty, sexty a septimy bývalý absolvent našej Cirkevnej spojenej školy pán Mgr. Imrich Gazda PhD., zástupca šéfredaktora Konzervatívneho denníka Postoj.

Našich žiakov zaujala otázka demokracie v praxi a teda, pýtali sme sa priamo na prácu novinára v teréne, na právo slobody slova a aj to, ako môžu novinári podporiť mladých v kritickom myslení v dnešnej digitálnej dobe či ako zabrániť šíreniu klamstiev a nepravdivých informácií. To nás núti byť viac aktívnymi v oblasti hľadania nových spôsobov ako informácie získať a nebyť kdesi iba na povrchu. Falošné správy prispievajú k napätiu v spoločnosti čo oslabuje demokraciu samotnú, preto všetky nadobudnuté informácie využijeme vo svoj prospech a budeme sa snažiť viac kriticky myslieť. Ako cirkevný analytik nám porozprával aj o oblasti, ktorej sa najviac venuje a to najmä aktuálnemu dianiu v kresťanských cirkvách.

Ďakujeme za príjemný čas strávený spoločne na pôde našej školy a veríme, že v budúcnosti túto dôležitú tému znovu prinesieme medzi našich žiakov.