V stredu 23. januára sme na pôde našej školy privítali psychologičku Mgr. Dominiku Angelovičovú pôsobiacu v Arcidiecéznom centre pre rodinu v Košiciach, ktorá žiakom kvarty, kvinty, sexty a septimy priblížila tému Priateľstvo – ako základ partnerstva a manželstva.

Pani Angelovičová sa venuje sa rôznym oblastiam, predovšetkým práci s párom, no zaujíma ju aj oblasť lektorovania komunikačných zručností, zvládania stresu a krízovej intervencii, teda práci s človekom v akútnej náročnej životnej situácii. V rámci projektu Podpory etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách sme veľmi radi, že práve Mgr. Angelovičová priblížila našim mladým hodnotu priateľstva a vzájomných vzťahov formou im blízkou, a tak využili ponúkané možnosti anonymne sa pýtať a získať tak odpovede na otázky, ktoré trápia ich vnútro.

Ďakujeme za hodnotnú prednášku, ktorá v našich žiakoch vďaka pútavému rozprávaniu zanechala stopu a veríme, že takýchto prednášok bude v budúcnosti na škole oveľa viac.