Zamestnanci Centra voľného času vo Vranove nad Topľou usporiadali dňa 24.1.2024 okresné kolo 73. ročníka matematickej olympiády kat. Z5, Z9, tzn. 5. a 9. ročník ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií.

Súťaže sa zúčastnilo 48 súťažiacich /úspešných riešiteľov domácich kôl/ z 8 základných škôl nášho okresu. Súťažiaci z kategórie Z5 riešili 3 úlohy, za ktoré mohli získať 18 bodov. Úspešným riešiteľom sa stal žiak, ktorý získal najmenej 9 bodov. Žiaci súťažili anonymne v súlade s pravidlami súťaže pod dohľadom odbornej komisie v novom zložení predseda komisie Mgr. Igor Demčák a členovia Mgr. Matúš Boroš a RNDr. Anita Mocsáriová.

Vďaka Danielovi Pasulkovi, žiakovi V.A triedy, sa môžeme tešiť z krásneho umiestnenia na 2. mieste v kategórii Z5.

K umiestneniu srdečne blahoželáme.