Do národného športového projektu ktorého organizátorom je Slovenský olympijský a športový výbor sa zapojili aj naši žiaci II. stupňa ZŠ. Realizovaním testovacích disciplín si utvorili komplexný obraz o svojich pohybových schopnostiach a vzájomne si teda svoje hodnoty mohli porovnať. Cieľom sa tak stala aktivácia detí k pravidelnému športovaniu a zároveň rozvíjanie pohybových schopností. Najlepšie výkony boli odmenené odznakmi všestrannosti.

Kto si ich za svoj výkon zaslúžil?

  • zlatý odznak 🥇Tomáš Smolák VII.A
  • strieborný odznak🥈– Theo Oliver Grocký VIII.A, Radko Kotlár VIII.A, Tamara Hruščáková VI.A
  • bronzový odznak🥉Amélia Tomášová VI.A, Daniela Vargová VI.A, Noemi Šimková VI.A

Odmeneným žiakom blahoželáme k peknému športovému úspechu🏆 a nezabudnite, že každý žiak má možnosť získať odznak aj o rok 🙂.