Karneval sme v škôlke mali,
na tvár sme si masky dali.
Zaspievali, zatlieskali
a veselo tancovali,
Veď je fašiangový čas,
zajtra sa zabavíme zas. 🎉🤡