Ako 6 ročná malá Klára som nastúpila do prvého ročníka na Cirkevnú spojenú školu sv. Dominika Savia vo Vranove nad Topľou. Vtedy som nerozmýšľala nad benefitmi tejto školy, čo mi môže priniesť do budúcnosti, v akých hodnotách ma bude formovať a kam nasmeruje moje kroky. Bolo to rozhodnutie mojich rodičov, za ktoré som v súčasnosti veľmi vďačná, pretože teraz už viem, ako ma táto škola do života pripravila.

Neskôr som ako 11 – ročná nastúpila na gymnázium sv. Františka z Assisi, kde pokračovalo moje štúdium. Obdobie, kedy som budovala kamarátstva, priateľstvá, ktoré pretrvávajú dodnes, aj keď sme sa po ukončení štúdia na tejto škole rozutekali po svete. Obdobie, kedy sme svoj voľný čas mohli využívať najlepšie ako bolo možné, vďaka našim obetavým učiteľom, ktorí nám s láskou a ochotou darovali kúsok svojho voľného času vždy, keď sme to potrebovali. Spomínam si na ochotné srdcia učiteľov a naše častokrát dlhé rozhovory, ktoré ma formovali a prispievali veľakrát aj odpoveďami pre mňa neznámymi na inde nezodpovedané otázky. Okrem toho nám škola umožnila realizovať sa aj v projektoch, ako je EUROSCOLA, ktoré boli výnimočnou príležitosťou zažiť európsku spoluprácu a rozhodovanie na vlastnej koži, neskôr aj možnosť vycestovať. Ja som vďaka štúdiu na tejto škole mala možnosť vycestovať aj do Bruselu a zažiť jeden deň v európskom parlamente, kde sme získali nové vedomosti i skúsenosti.

Spomínam si na našu školu, ako na školu plnú usmievavých tvárí, od učiteľov, cez pani upratovačku až po pani kuchárky, ktoré nám s ochotou slúžili deň čo deň. Teraz viem, že nie som vďačná len za prístup pedagógov i nepedagogickým zamestnancov na škole, ktorý bol ústretový a milý, ale aj za všetky vedomosti, ktorými nás učitelia vyzbrojili na štúdium na VŠ, vďaka čomu sme v štúdiu úspešní.

Ak rozmýšľaš nad štúdiom na tejto škole, CHOĎ DO TOHO, NEOĽUTUJEŠ! 😊

Klára Halasová, študentka PU FZO, odbor fyzioterapia 2. roč.