Práca učiteľa nie je len o učení predmetov a prenášaní vedomostí, ale aj o formovaní charakterov, kritického myslenia a rozvíjania kreativity a potenciálu každého jednotlivca. Aj to sme dnes mohli počuť z úst primátora mesta Jána Ragana na slávnostnom oceňovaní pedagógov vranovských škôl pri príležitosti Dňa učiteľov🙏.

Tento výnimočný deň si užili aj naši pedagógovia, zvlášť traja kolegovia, Janka Marková, Alenka Tuľáková a Matúš Haňov, ktorí si z rúk primátora mesta prevzali ďakovný list za ich obetavú prácu pri vzdelávaní a výchove mladej generácie.

Srdečne im blahoželáme ❤️🙏.