Naša školská záhrada sa postupne premieňa na záhradu plnú života vďaka rastlinkám a bylinkám, ktoré skrášľujú jej okolie a zároveň vytvárajú miesto vzdelávania, študovania prírody a objavovania jej tajomstiev. Dnes, pri príležitosti Dňa Zeme si uvedomujeme viac, že všetci môžeme robiť, hoci len malé zmeny vo svojom správaní, aby sme pomohli chrániť našu planétu pre budúce generácie🌏.

V prvom rade sa chceme poďakovať všetkým žiakom a teda aj rodičom, ktorí sa aktívne zapojili do skrášľovania interiéru v podobe izbových rastlín🪴. Dnes všetci žiaci, ktorí priniesli a darovali kvet našej škole si ho starostlivo presadili do nového kvetináča a vytvorením zelených priestorov prispeli k lepšej klíme na škole. Okrem toho sme v našej klimatickej záhrade pracovali na vyvýšených záhonoch, do ktorých sme zasadili bylinky. Tieto aktivity nám majú pripomenúť, že sme súčasťou prírody a máme zodpovednosť za jej ochranu. Táto zodpovednosť sa týka nás všetkých, preto nechceme len nečinne sedieť, ale aktívne pomáhať k zlepšeniu kvality života nás všetkých.

Veľká vďaka patrí aj našim kreatívnym dievčatám z kvarty, Terke Cenknerovej, Adelke Kosturovej a Alžbete Koščovej, ktoré vytvorili plagát, s ktorým sme sa všetci dnes mohli odfotiť 📸

Ďakujeme, že vám na našej planéte záleží 🙏😍.

Aktivita bola finančne podporená z projektu programu Erasmus+, číslo zmluvy 2023-1-SK01-KA121-SCH-000121441.