Vážení rodičia, podporovatelia našej školy,

s veľkou radosťou a vďačnosťou sa obraciame na vás, aby sme Vám vyjadrili našu úprimnú vďaku za Váš príspevok v predvianočnej zbierke na kúpu kosačky pre našu školu. Vaša štedrosť a podpora nás veľmi potešili a má pre nás veľký význam.

S Vašou pomocou sme mohli pre školu zaobstarať tento o niečo oneskorený vianočný darček, ktorý nám umožní udržiavať prostredie školy v požadovanom stave. Vaša ochota a štedrosť sú príkladom toho, ako spoločne môžeme prispieť k rozvoju školy. Vaša podpora nás neustále inšpiruje a motivuje aj k ďalším krokom a plánovaným projektom s cieľom vytvoriť také podmienky pre výchovu a vzdelávanie, ktoré budú hodné súčasnej doby.

Ešte raz ďakujeme za váš príspevok a za vašu neoceniteľnú podporu. Sme veľmi vďační, že máme takých skvelých rodičov akými ste práve Vy.

S úctou,

kolektív Cirkevnej spojenej školy, Vranov nad Topľou