V rámci eko-akcie mesto Vranov nad Topľou v piatok 26.4.2024 popri interaktívnych a zábavných hrách, ktoré pripravili pre predškolákov na Námestí slobody pred AOC, ocenili aj žiakov, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže súvisiacej s Dňom Zeme.

Cenu za našu školu si prevzala Žofia Konkoľová, žiačka 3.A.

Srdečne blahoželáme!

Pri príležitosti Svetového dňa Zeme pripravilo mesto Vranov nad Topľou pre predškolákov MŠ zaujímavý program s enviromentálnym zadaním,pretože tak ako nastavíme vzťah našich detí k životnému prostrediu, tak bude naša planéta, naše mesto v budúcnosti vyzerať.

Naše deti to majú vo svojich rukách.

A to ako tieto environmentálne zadania plnili naši šikovní predškoláci, prezradia nasledovné fotografie.