V pondelok, 29.4.2024 triedy tretiakov a štvrtákov navštívili planetárium v Prešove.

V hodinovom programe sme sa dozvedeli zaujímavosti o vesmíre, slnku, hviezdach či súhvezdiach, o fyzikálnych javoch ako je lom svetla či informácie o prenose zvuku. Na kupole mohli sledovať pohyby nebeských telies, vnímať pohyb Zeme vo vesmíre.

Po programe sme využili krásny slnečný deň prechádzkou po meste, návštevou katedrály sv. Mikuláša a občerstvením chutnou zmrzlinou či sladkým koláčikom😋.