Centrá Europe Direct sú miestne kontaktné centrá pre občanov Slovenska, ktoré poskytujú informácie a odpovedajú na všetky otázky o európskych záležitostiach. Odpovedajú na ne osobne a zohľadňujú pri tom miestne podmienky. Vyškolení zamestnanci organizujú podujatia v školách, diskusie s miestnymi a regionálnymi politikmi, reprezentujú Európu na veľtrhoch a nadväzujú tak kontakty s občanmi.

Na základe viac ako milióna otázok ročne majú európski činitelia tak možnosť poznať potreby a obavy občanov. Na Slovensku je 12 informačných centier Europe Direct. Okrem všetkých týchto poskytovaných služieb rozširujú európske povedomie medzi mladými ľuďmi aj formou súťaže Mladý Európan, ktorá sa uskutočnila aj toho roku na pôde Prešovskej univerzity v piatok 26.4.2024.

Naši študenti v zložení Mikuláš Gazda, Tomáš Vaverčák a Jozef Šimko vybojovali pekné druhé miesto, čím obhájili minuloročnú aj predminuloročnú pozíciu. Aj keď sme sa museli zastaviť len krôčik pred postupom na celoslovenské kolo naše umiestnenia počas celej doby trvania súťaže sú dôkazom kvality našich študentov ako aj školy ako celku.

Chcem sa touto cestou poďakovať našim študentom za reprezentáciu školy, prajem im veľa úspechov
v štúdiu a využitie získaných vedomostí pri ďalšom vzdelávaní.