Teoretické vedomosti sa najlepšie overujú v praxi. Takto to bolo v piatok aj u tretiakov pri preberaní Opisu pracovného postupu na hodine slovenského jazyka.

Najprv si precvičili pamäť, keď sa snažili zapamätať si všetky ingrediencie, potom boli vyskúšaní z čítania s porozumením a museli sa popasovať s niekoľkými úlohami. Po tomto úvodnom zoznámení sa s receptom na bábovku sme sa presunuli do jedálne upiecť ju.

O tom, že to perfektne zvládli, svedčia aj fotografie.