Michaela Novotná, žiačka kvinty uspela v esejistickej súťaži vyhlásenej europoslancom Ivanom Štefancom na tému 20 rokov Slovenska v Európskej únii. Táto súťaž sa týkala všetkých študentov stredných a vysokých škôl a ich úlohou bolo napísať esej v rozsahu 2 A4 na tému, ako vnímajú prínos členstva v Európskej únii pre krajiny na konkrétnych príkladoch. Rovnako sa popasovali s myšlienkou, akú úlohu môže zohrať Slovensko v ďalšej dekáde pri vysporiadaní sa s aktuálnymi výzvami, ktorým Európa čelí. Prvé tri miesta najlepších esejí mohli získať zaujímavé ceny a to: 👇

  • 💻 Nový osobný počítač, 🥇
  • 📱Mobil, 🥈
  • 🍲Večera s poslancom EP. 🥉

Miška, ako členka tímu projektu Euroscola, v ktorom naša škola získala prvenstvo z 27 škôl z celého Slovenska sa snažila všetky nadobudnuté poznatky a vedomosti o EÚ zakomponovať do svojej práce, keďže jednou z tém Euroscoly bolo aj naše 20 ročne členstvo v EÚ. A to sa jej aj podarilo, pretože zo všetkých 50 esejí si vybojovala krásne 2.miesto a získala tak hodnotnú cenu, nový mobilný telefón📲. Vyhodnotenie prebiehalo dnes v Bratislave, v Dome EÚ. Hodnotili najmä kreativitu, inovatívny prístup a reálnosť navrhovaných riešení.

Súčasťou ceremoniálu bola aj krátka diskusia s vzácnymi hosťami, ktorí priamo aj nepriamo ovplyvnili vývoj na Slovensku, aj v 90-tych rokoch – vtedajším premiérom Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom a Ivanom Štefancom, vtedajším splnomocnencom pre zavedenie eura na Slovensku.

Miška, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a gratulujeme k úspechu.