Deň Európy sme so šiestakmi oslávili spoznávaním členských štátov Európskej únie🇪🇺.

Po základných informáciách získaných na hodine občianskej náuky dostali žiaci za úlohu odprezentovať nimi vybraný členský štát . Oboznámili sa tak s históriou, kultúrou a zaujímavosťami Dánska, Poľska, Estónska, Talianska, Francúzska a iných krajín, ktoré si šiestaci sami vybrali, no priniesli aj informácie o vstupe krajiny do EÚ, o počte poslancov v EP, ale aj vzťah k eurozóne.

Svoje projekty uchopili zodpovedne, zapojili kreativitu a nápaditosť pri spracovaní projektu, preto chválime ich prácu🫶.