10. mája 2024 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Štúrov Zvolen, na ktorom sa zúčastnili aj Miriam Urigová (IV.A) a Karol Kaščák (VI. A).

Je to súťaž v rétorike, v ktorej je dôležitá najmä schopnosť improvizácie jazykových prejavov. Miriam i Karol získali čestné uznanie.

Ďakujeme im za dobrú reprezentáciu školy i za odvahu prvýkrát sa zúčastniť tejto súťaže. Blahoželáme!