Sviatok Nanebovstúpenia Pána sme oslávili slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval náš školský pán kaplán vdp. Ladislav Varga. Po sv. omši sa s nami rozlúčili naši maturanti, ktorí odchádzajú na akademický týždeň pred maturitami. No a potom to prišlo. Duchovný program manželov Urigovcov z Kežmarku.

Matúš, náš bývalý učiteľ, tohto času špeciálny pedagóg na CZŠ v Kežmarku, jeho manželka Zuzka, logopedička a ich štyri deti Jakub, Ninka, Damián a Matúško, nám pripravili pásmo svedectiev a chvál zakončené adoráciou pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou, ktorú nám vyložil o. Dominik, gréckokatolícky kňaz z Kežmarku. Počas chvál sme prinášali naše úmysly na papierikoch pred oltár a bude za nich odslúžená sobotňajšia liturgia v Kežmarku.

Ďakujeme manželom Urigovcom za ich svedectvá viery a za to, že upriamili náš zrak na živého Krista.