Dnešný deň sme svoje telo zaťažili pohybom. Veď je aj Svetový deň pohybu k zdraviu, ktorý bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v roku 2002. Táto celosvetová iniciatíva je zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o význame pravidelnej pohybovej aktivity a jej benefitoch pre zdravie. Poukazuje tiež na nedostatočnú fyzickú aktivitu ako jeden z hlavných rizikových faktorov chronických neprenosných ochorení.

Naši „prvostupniari“ sa prešli lesníckym náučným chodníkom Bila Hura a ukončili to sladkým pohladením.